Tsuga heterophylla fk Södra Hagunda E

Tsuga heterophylla fk Södra Hagunda E, jättehemlock är ett vackert frodigt grön hemlock med rak genomgående stam och horisontella grenvåningar. Skottspetsar vackert nickande. Är i ungdomen snabbväxande, dock utpräglat sekundärträd och kräver visst skydd som
yngre. Mörkt grönglänsande barrskrud. Jättehemlocken är ett vackert solitärträd som tål mycket skugga som ungt. Rika och jämnt fuktiga jordar för bäst utveckling. Undvik dåligt dränerade jordar. Upplevs som något långsam i sin etablering och bör därför med fördel företableras i Air-Pot. Visst brist på E-certifierat material råder.

Vetenskapligt namn

Tsuga heterophylla fk Södra Hagunda E

Svenskt namn

Jättehemlock

Höjd

25-30 m

Bredd

10-12 m

Zon

I-IV (-V)

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

Tsuga

Hemlocksläktet består av få ibland svårskiljda men mycket vackra arter. Vanligtvis korta och trubbiga mörkt grönglänsande barr och små dekorativa kottar. Hemlockarna härstammar från svala och nederbördsrika bergsområden och fordrar jämn tillgång på fukt. De lämpar sig i odling bäst som parkträd i friska men väldränerade och rika jordar i sol till skugga.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.