Pseudotsuga menziesii var. glauca

Pseudotsuga menziesii var. glauca, blå douglasgran är ett snabbväxande barrträd med friskt grönblåa barr och vackert fårad stam. Smalt konisk som ung, något mer oregelbunden men med karaktärsfull krona som äldre. Douglasgranen kan för det otränade ögat påminna om ädelgran men detta barrträd är pionjär i sin karaktär och växer fort så länge dess ljusbehov tillgodoses. Även om douglasgranen föredrar full sol klarar den viss skugga. Ett park- eller naturmarksträd med bäst utveckling i fuktighetshållande och näringsrika jordar.

Vetenskapligt namn

Pseudotsuga menziesii var. glauca

Svenskt namn

Blå douglasgran

Höjd

25-30 m

Bredd

10-12 m

Zon

I-V

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.