Robinia pseudoacacia

Robinia pseudoacacia, robinia (syn. falsk akacia), har en stor luftig krona och taggiga och bräckliga grenar, är vindkänslig. Djupt fårad stam som äldre. Doftande vita blommor i stora klasar i juni. Snabbväxande i ungdomen. Fungerar bra i stadsmiljö, värmegynnad och torktålig. Är en pionjärart och är därför ljuskrävande. Trivs bra i både lätta som tunga jordar, som inte får vara våta eller kompakta. Robinian kräver en syrerik jord. Bäst tillväxt på varma, näringsrika och något fuktiga jordar. Trivs även på fattigare sandjordar. Utmärkt som gatuträd och i parker. Som yngre träd har kronorna ett glest, risigt utseende vilket innebär att de sällan är ”skönheter” som nyplanterade. Till alléer rekommenderar vi sorten ’Bessoniana’. I zon II och uppåt rekommenderar vi minst stamträd av storleken 14–16.

Vetenskapligt namn

Robinia pseudoacacia

Svenskt namn

Robinia (syn. falsk akacia)

Höjd

12-15 m

Bredd

8-12 m

Zon

I-III

ROBINIA

Park- och gatuträd med parbladiga något matta blad och fårade, ofta något skruvade grenar. Bör vårplanteras för säker etablering, men företablerade träd i Air-Pot ger större flexibilitet. Träd med klump eller motsvarande är att föredra vid större storlekar. Torkar lätt ut som barrotad. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rötterna skadas eller är stressade. Bör etableringsbeskäras.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.