Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’ – robinia

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’, robinia, är ett starkväxande träd med genomgående stam. Får en tät, oval kronform med taggfria grenar. Blommar mycket sparsamt eller inte alls. Enhetligt växtsätt som passar i urbana alléer. Även solitär eller i grupper.

Vetenskapligt namn

Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’

Svenskt namn

Robinia

Höjd

12-15 m

Bredd

10-12 m

Zon

I-III

ROBINIA

Park- och gatuträd med parbladiga något matta blad och fårade, ofta något skruvade grenar. Bör vårplanteras för säker etablering, men företablerade träd i Air-Pot ger större flexibilitet. Träd med klump eller motsvarande är att föredra vid större storlekar. Torkar lätt ut som barrotad. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rötterna skadas eller är stressade. Bör etableringsbeskäras.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.