Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’, klotrobinia, har en tät och taggfri, klotformig krona som senare blir mer skärmlik. Ympad på hög stam. Långsamtväxande. Fungerar bra i små utrymmen, på bostadsgårdar, torg och i trädgårdar. Undvik kalla och dragiga lokaler. Blommar mycket sparsamt eller inte alls. Skjuter sällan rotskott. Ett mycket vackert klotträd.

Vetenskapligt namn

Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’

Svenskt namn

Klotrobinia

Höjd

5-7 m

Bredd

4-5 m

Zon

I (-II)

ROBINIA

Park- och gatuträd med parbladiga något matta blad och fårade, ofta något skruvade grenar. Bör vårplanteras för säker etablering, men företablerade träd i Air-Pot ger större flexibilitet. Träd med klump eller motsvarande är att föredra vid större storlekar. Torkar lätt ut som barrotad. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rötterna skadas eller är stressade. Bör etableringsbeskäras.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.