Malus toringo fk GÖTEBORG E

Malus toringo fk GÖTEBORG E, rönnbärsapel, är ett litet träd-större buske som ger intrycket av en storväxt bukettapel. Rikligt med vackra, vita blommor i knippen. Orangeröda, små frukter. Perfekt i större buskage. Frökälla Göteborg garanterar en säkerställd proveniens och utprovad härdighet för svenska förhållanden. Begränsad tillgång på större kvaliteter.

Vetenskapligt namn

Malus toringo fk GÖTEBORG E

Svenskt namn

Rönnbärsapel

Höjd

4-6 m

Bredd

4-5 m

Zon

I-IV

MALUS

Buskar och träd som bjuder på både vacker blomning och fruktsättning.

Aplarna trivs bäst i väldränerade, näringsrika jordar i soliga lägen. De gillar inte att planteras på styva leror samt kompakterade jordar. Undvik att plantera aplar där det tidigare vuxit växter ur rosfamiljen. Är plantering på sådana platser ett måste bör minst hälften av jorden bytas ut. Många aplar drabbas hårt av skorv varför du bör vara noga vid sortval.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.