Malus ’John Downie’

Malus ’John Downie’, prydnadsapel, är ett robust träd med svagt upprättväxande krona. Stora vita blommor som följs av rikligt med orangegula, ovala frukter, ca 3–4 cm i diameter, dessa är mycket dekorativa men faller av ganska tidigt. Mottaglig för skorv, främst i landets södra delar. Bra prydnadsträd för zon IV–VI. Ett träd som passar bra i stadsmiljö och fungerar väl som mindre gatuträd. Beakta dock fruktsättningen!

Vetenskapligt namn

Malus ’John Downie’

Svenskt namn

Prydnadsapel

Höjd

5-7 m

Bredd

4-5 m

Zon

(I-) IV-VI

MALUS

Buskar och träd som bjuder på både vacker blomning och fruktsättning.

Aplarna trivs bäst i väldränerade, näringsrika jordar i soliga lägen. De gillar inte att planteras på styva leror samt kompakterade jordar. Undvik att plantera aplar där det tidigare vuxit växter ur rosfamiljen. Är plantering på sådana platser ett måste bör minst hälften av jorden bytas ut. Många aplar drabbas hårt av skorv varför du bör vara noga vid sortval.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.