Betula pubescens

Betula pubescens, glasbjörk, är en mer upprättväxande och mindre gracil än vårtbjörken då den saknar de hängande skottspetsarna. Stammen behåller sin vita färg och spricker inte upp lika mycket som vårtbjörken. Växer naturligt i fuktiga marker. Ett typiskt pionjärträd, vilket bla innebär att trädet är relativt kortlivat. Är tillsammans med vårtbjörken lämpliga att använda som amträd eller i naturlika planteringar.

Vetenskapligt namn

Betula pubescens

Svenskt namn

Glasbjörk

Höjd

20-25 m

Bredd

8-10 m

Zon

I-VII

BETULA

Ett stort släkte med många användbara arter och sorter, såväl utpräglade pionjärväxter som arter med semipionjär karaktär. Björkarna kräver i regel mycket ljus och blir sällan långlivade. I gengäld är de snabbväxande, tåliga och robusta. De flesta av de här presenterade björkarna har låga ståndortskrav och många användningsområden. Skir grönska vid bladutspringet och vackert guldgula höstfärger.

Björken tillhör liksom lönnarna de blödande träden och bör, om nödvändigt, beskäras under sensommaren. Vår eller sen höstplantering (efter 15 november) rekommenderas, så vida inte krukodlat material eller björkar företablerade i Air-Pot används.

Vid fröförökad björk är det viktigt med rätt proveniens! Är det de vita stammarna på björken som eftersträvas väljs en sort, t ex B. p. ’Tristis’ eller B. utilis. var. jaquemontii ’Doorenbos’.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.