Betula pendula ‘Crispa’

Betula pendula ‘Crispa’, flikbladig björk, är en flikbladig sort av vårtbjörk med sirlig grönska, skiljs från sorten ’Dalecarlica’ då denna har grundare flikar och större andel bladskiva. Under denna rubrik saluförs dock flera olika kloner med flikiga blad. Tidigare felaktigt saluförd som just ’Dalecarlica’.

Vetenskapligt namn

Betula pendula ‘Crispa’

Svenskt namn

Flikbladig björk

Höjd

20-25 m

Bredd

8-12 m

Zon

I-VI

BETULA

Ett stort släkte med många användbara arter och sorter, såväl utpräglade pionjärväxter som arter med semipionjär karaktär. Björkarna kräver i regel mycket ljus och blir sällan långlivade. I gengäld är de snabbväxande, tåliga och robusta. De flesta av de här presenterade björkarna har låga ståndortskrav och många användningsområden. Skir grönska vid bladutspringet och vackert guldgula höstfärger.

Björken tillhör liksom lönnarna de blödande träden och bör, om nödvändigt, beskäras under sensommaren. Vår eller sen höstplantering (efter 15 november) rekommenderas, så vida inte krukodlat material eller björkar företablerade i Air-Pot används.

Vid fröförökad björk är det viktigt med rätt proveniens! Är det de vita stammarna på björken som eftersträvas väljs en sort, t ex B. p. ’Tristis’ eller B. utilis. var. jaquemontii ’Doorenbos’.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.