Betula pendula fk JULITA E

Betula pendula fk JULITA E, vårtbjörk, är ett stort luftigt pionjärträd med vacker vit stam. Vårtbjörken är vindtålig och klarar de flesta markförhållanden. På riktigt våta jordar passar dock glasbjörk bättre. I gatumiljö krävs väl tilltagna växtbäddar för tillfredställande resultat. En enhetlig frökälla som passar i parkmiljö såväl som mer urbana sammanhang, särskilt i norra Sverige. Då vårtbjörken är ett utpräglat pionjärträd kräver det mycket ljus och blir sällan äldre än 120 år. Julita har ett relativt smalt växtsätt med rak, genomgående stam och gracila grenar som hänger lätt utåt. Utvald ur ett vilt bestånd på Julita gård i Södermanland. Fk Julita E har en proveniens som gör att den passar bäst i södra och mellersta Sverige.

För södra Sverige upp till och med Mälardalen rekommenderar vi fk JULITA E. Från mellersta Sverige upp till norra Sverige finns frökällor av bättre proveniens, kontakta oss för rådgivning.

Vetenskapligt namn

Betula pendula fk JULITA E

Svenskt namn

Vårtbjörk

Höjd

18-20 (-25) m

Bredd

8-12 m

Zon

I-IV

BETULA

Ett stort släkte med många användbara arter och sorter, såväl utpräglade pionjärväxter som arter med semipionjär karaktär. Björkarna kräver i regel mycket ljus och blir sällan långlivade. I gengäld är de snabbväxande, tåliga och robusta. De flesta av de här presenterade björkarna har låga ståndortskrav och många användningsområden. Skir grönska vid bladutspringet och vackert guldgula höstfärger.

Björken tillhör liksom lönnarna de blödande träden och bör, om nödvändigt, beskäras under sensommaren. Vår eller sen höstplantering (efter 15 november) rekommenderas, så vida inte krukodlat material eller björkar företablerade i Air-Pot används.

Vid fröförökad björk är det viktigt med rätt proveniens! Är det de vita stammarna på björken som eftersträvas väljs en sort, t ex B. p. ’Tristis’ eller B. utilis. var. jaquemontii ’Doorenbos’.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.