Alnus glutinosa fk FYRIS E

Alnus glutinosa fk FYRIS E, klibbal, är ett snabbväxande träd med mörk stam och som ofta får rikligt med stubbskott. Trivs bäst i fuktiga jordar och klarar av riktigt extrema ståndorter varför den rekommenderas som amträd på störda jordar eller som lähäck. Trädets krona blir betydligt vackrare och bredare då den planteras fristående. Planteras sen höst eller på våren. Alar är känsliga för förflyttningar i nord-sydlig riktning och proveniensen är därför mycket viktig. E-plantan är utvald från frökällor som lämpar sig för södra och mellersta Sverige.

Vetenskapligt namn

Alnus glutinosa fk FYRIS E

Svenskt namn

Klibbal

Höjd

12-15 (-20) m

Bredd

6-8 m

Zon

I-V

ALNUS

Ett släkte med vanligtvis sol- och fuktälskande buskar och framförallt träd. Gemensamt för dem är att de fungerar i symbios med kvävefixerande
bakterier på rötterna. Näringen behöver därför inte dras tillbaka på hösten utan bladen släpps gröna sent på hösten. Alarna är mycket anspråkslösa och många av dem klarar de mest extrema ståndorterna såsom i stående vatten eller på mycket styv lera.

Flik- och gulbladiga alar

De inhemska alarna, Alnus incana och Alnus glutinosa, finns i en rad olika former, både gul- och flikbladiga kultivarer. Dessa ger i många fall ett mer ljust, skirt och luftigt uttryck jämfört med de rena arterna men har i övrigt ståndortskrav likt respektive art. Deras tendens att skjuta rotskott (A. incana) eller stubb- och stamskott (A. glutinosa) bör betänkas vid projektering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.