Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ E – rundoxel

Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ E, rundoxel, är först smalt upprättväxande, senare nästan klotrund med ett tätt grenverk. Bladen är variabla, oftast flikade längst ner och grovt tandade i toppen. Vita blommor i maj-juni, senare rik fruktsättning med stora röda frukter som sitter länge. Gulröda höstfärger. Ett arkitektoniskt träd som passar som solitär eller i mindre alléer där det inte behöver stammas upp. Obs! Viktigt att förädling är gjord på S. intermedia för god rotstabilitet vilket krävs för att undvika lutande träd. Näringsrika, väldränerade och kalkhaltiga jordar är optimalt, men klarar även lättare jordar. Tål torka, vind, snö och stadsmiljö.

Vetenskapligt namn

Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’ E

Svenskt namn

Rundoxel

Höjd

5-7 m

Bredd

2,5-6 m

Zon

I-V

SORBUS

Rönn- och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket ljus för att utvecklas tillfredställande.

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användningsområden skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som
etablerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR

Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik fruktsättning. De föredrar svala ståndorter och är därför att betrakta som parkträd.

Rönnarna bör planteras på fuktiga humus- och näringsrika jordar för tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett något svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

OXLAR

Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant. De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalkhaltiga, gärna näringsrika och väldränerade jordar. Oxlarna är tork- och vindtåliga som etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.