Sorbus intermedia E – oxel

Sorbus intermedia E, oxel, är ett medelstort träd med stor rundad krona och kraftig stam. Äldre träd antar en mer skärmlik krona som breddas rejält. Vacker blomning i vitt under maj-juni och producerar senare röda, stora bär som mognar sent. Oxeln är ett av de mest vindtåliga träden vi kan odla och passar bra längs våra kuster då den även tål salt. Ypperligt gatuträd som tål torka, men kan i de allra varmaste stadsmiljöerna drabbas av tidigt bladfall. Får sällan genomgående stam. Lämplig häckväxt som dock blir något kal nedtill, för häckar rekommenderas istället S. mougeotti. Klarar sig bra på lätta jordar men vill helst ha en fuktig, närings- och kalkrik jord i soliga lägen. Utmärkt som allé i tufft klimat. Resistent mot päronpest, kan ibland drabbas av skorv. E-märkt oxel ger enhetliga träd som är utvalda för svenska förhållanden.

Vetenskapligt namn

Sorbus intermedia E

Svenskt namn

Oxel

Höjd

12-15 m

Bredd

6-8 m

Zon

I-V (-VI)

SORBUS

Rönn- och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket ljus för att utvecklas tillfredställande.

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användningsområden skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som
etablerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR

Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik fruktsättning. De föredrar svala ståndorter och är därför att betrakta som parkträd.

Rönnarna bör planteras på fuktiga humus- och näringsrika jordar för tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett något svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

OXLAR

Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant. De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalkhaltiga, gärna näringsrika och väldränerade jordar. Oxlarna är tork- och vindtåliga som etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.