Sorbus aria ‘Gigantea’ E

Sorbus aria ‘Gigantea’ E, jättevitoxel, är ett snabbväxande träd, initialt med en pyramidformad krona, som med tiden blir allt mer oval till formen. Stora, något grågröna blad med vitgrå undersida som ger ett vackert spel när vinden tar tag i kronan. Vita blommor i glesa blomställningar på våren som senare ger något sparsam fruktsättning med avlånga, 2 cm stora, högröda frukter. Höstfärger i gult och brunt. Näringsrika, väldränerade jordar med högt kalkinnehåll är optimalt. Klarar även lättare jordar och tål torka, värme och vind. Sol till lätt skugga.

Vetenskapligt namn

Sorbus aria ‘Gigantea’ E

Svenskt namn

Jättevitoxel

Höjd

12-15 m

Bredd

5-7 m

Zon

I-IV

SORBUS

Rönn- och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket ljus för att utvecklas tillfredställande.

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användningsområden skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som
etablerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR

Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik fruktsättning. De föredrar svala ståndorter och är därför att betrakta som parkträd.

Rönnarna bör planteras på fuktiga humus- och näringsrika jordar för tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett något svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

OXLAR

Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant. De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalkhaltiga, gärna näringsrika och väldränerade jordar. Oxlarna är tork- och vindtåliga som etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.