Sorbus austriaca fk GOTTSUNDA E – österrikisk oxel

Sorbus austriaca fk GOTTSUNDA E, österrikisk oxel, är ett robust träd som får en pyramidal till cylindrisk krona och genomgående stam. Liknar vanlig oxel, men med mycket tätare grenverk, smalare krona och vackrare fruktsättning. De orangeröda frukterna är inte lika omtyckta av fåglar och sitter kvar långt in på hösten. Vind och salttålig och klarar även torka. Trivs bäst på en lerhaltig, väldränerad jord med kalkinnehåll i soliga lägen. Bra gatuträd genom den smala formen, men passar även i parker. Ett intressant prydnadsträd, men då trädet är relativt arbetsintensivt i produktion är det få producenter som har denna art i odling. Skorvresistent.

Vetenskapligt namn

Sorbus austriaca fk GOTTSUNDA E

Svenskt namn

Österrikisk oxel

Höjd

9-12 m

Bredd

5-7 m

Zon

I-V

SORBUS

Rönn- och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket ljus för att utvecklas tillfredställande.

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användningsområden skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som
etablerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR

Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik fruktsättning. De föredrar svala ståndorter och är därför att betrakta som parkträd.

Rönnarna bör planteras på fuktiga humus- och näringsrika jordar för tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett något svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

OXLAR

Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant. De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalkhaltiga, gärna näringsrika och väldränerade jordar. Oxlarna är tork- och vindtåliga som etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.