Populus trichocarpa ‘Kiruna’ E

Populus trichocarpa ‘Kiruna’ E, jättepoppel, är en storvuxen poppel med hög, ganska jämnsmal och välformad krona. Trädet växer så snabbt att det i ungträdsstadiet blir instabilt och gängligt. Ett utmärkt träd där det fort skall vegeteras på höjden för att skapa en mer lummig och skyddad känsla. Bladen är styva, blanka och mörkt gröna. I södra Sverige drabbas trädet tyvärr kraftigt av poppelrost varför det är lämpligast från zon IV och uppåt. Begränsad tillgång råder.

Vetenskapligt namn

Populus trichocarpa ‘Kiruna’ E

Svenskt namn

Jättepoppel

Höjd

20-25 m

Bredd

10-12 m

Zon

(I-) IV-VII (-VIII)

POPULUS

Poppel är ett släkte med stora, mycket snabbväxande träd. Våra största träd tillhör poppelsläktet och det är inte utan anledning att poppel används där det snabbt önskas stora träd.

Popplarna är pionjärer och bäst resultat får du i näringsrik och väl fuktig jord i full sol. De är vindtåliga och många lämpar sig mycket väl för lähäckar.

Deras två största nackdelar är dels deras ålder som sällan blir särskilt hög och deras kraftiga rotsystem som ofta går in i vattenledningar, lyfter beläggningar och skjuter rotskott. Därför bör du undvika att plantera poppel intill vattenledningar eller hårdgjorda ytor.

Populus bör likt Salix planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.