Populus tremula

Populus tremula, asp, är en snabbväxande pionjär med friskt gröna blad, som färgas vackert gyllengula om hösten. Slät ljusgrå bark, ofta klädd med gul vägglav. Genomgående stam och sirlig krona. Bäst utveckling på friska lätta jordar med jämn fuktighet. Ett ljuskrävande träd som väletablerat är både vindtåligt och tål luftföroreningar. Skjuter rikligt med rotskott, något som bör beaktas vid projektering.

Vetenskapligt namn

Populus tremula

Svenskt namn

Asp

Höjd

15-20 (-30) m

Bredd

8-10 (-12) m

Zon

I-VIII

POPULUS

Poppel är ett släkte med stora, mycket snabbväxande träd. Våra största träd tillhör poppelsläktet och det är inte utan anledning att poppel används där det snabbt önskas stora träd.

Popplarna är pionjärer och bäst resultat får du i näringsrik och väl fuktig jord i full sol. De är vindtåliga och många lämpar sig mycket väl för lähäckar.

Deras två största nackdelar är dels deras ålder som sällan blir särskilt hög och deras kraftiga rotsystem som ofta går in i vattenledningar, lyfter beläggningar och skjuter rotskott. Därför bör du undvika att plantera poppel intill vattenledningar eller hårdgjorda ytor.

Populus bör likt Salix planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.