Populus simonii

Populus simonii, kinesisk poppel, är ett upprättväxande träd med en luftig krona med horisontella grenar. Från grenarna hänger skotten lodrätt och skapar ett karaktärsfullt och speciellt växtsätt. Barken är slät och ljust grå. Slår ut tidigt på våren och kan ibland skadas av sena vårfroster. Ett anspråkslöst träd som tål värme och stadsmiljö. En i jämförelse liten poppelart som tyvärr visat sig olämplig för användning i landets sydligaste delar där träden drabbas av omfattande svampsjukdomar.

Vetenskapligt namn

Populus simonii

Svenskt namn

Kinesisk poppel

Höjd

12-15 m

Bredd

6-8 (-10) m

Zon

(I-) III-IV

POPULUS

Poppel är ett släkte med stora, mycket snabbväxande träd. Våra största träd tillhör poppelsläktet och det är inte utan anledning att poppel används där det snabbt önskas stora träd.

Popplarna är pionjärer och bäst resultat får du i näringsrik och väl fuktig jord i full sol. De är vindtåliga och många lämpar sig mycket väl för lähäckar.

Deras två största nackdelar är dels deras ålder som sällan blir särskilt hög och deras kraftiga rotsystem som ofta går in i vattenledningar, lyfter beläggningar och skjuter rotskott. Därför bör du undvika att plantera poppel intill vattenledningar eller hårdgjorda ytor.

Populus bör likt Salix planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.