Quercus robur fk ULTUNA E – skogsek

Quercus robur fk ULTUNA E, skogsek, är ett stort och bredkronigt träd, oftast utan genomgående stam varför det passar bäst i parkmiljö. Vid användande av skogsek där frihöjd krävs fordras noggrann uppbyggnadsbeskärning. Ett träd med stort arkitektoniskt värde oavsett säsong. Har vid ståndortsamplitud och klarar de flesta jordar. Utvecklas bäst på närings- och humusrika jordar med lerinnehåll och tillgång till fukt i sol. Vind och salttålig. E-materialet förekommer i två frökällor, en från Uppsala och en från Linköping med tidig invintring och god tillväxt. Anses svåretablerad och bör hanteras minst 3x omplanterad med klump. Vårplantering eller sen höstplantering, generellt efter den 15 november om ej företablerad i Air-Pot.

Tidigarelägg din plantering av ek!

Ek avmognar sent på hösten varför klumpodlade träd bör planteras  tidigast 15 november på hösten. Vi kan företablera dina ekar i Air-Pot för leverans under tidig höst. Detta ger en snabbare etablering och smidigare plantering. Det gäller även andra trädslag som avmognar sent, såsom Carpinus, Fagus, Salix, Populus och Juglans samt känsliga växter såsom Magnolia och barr växter. För att kunna företablera dina träd behöver vi ha en beställning senast i mitten av mars för leverans i september.

Vetenskapligt namn

Quercus robur fk ULTUNA E

Svenskt namn

Skogsek

Höjd

20-25 (-30) m

Bredd

15-20 (-25)

Zon

I-V

QUERCUS

Ekar hör till de största och mest karaktärsfulla träden vi kan odla i Sverige. Eken har stor betydelse, både för insektsfaunan och i mytologin. Släktet är
värmegynnat och har en vid ståndortsamplitud med tålighet mot föroreningar.

Träden blir i regel mycket gamla och passar i parker och ute i landskapet, några arter även som gatuträd. De flesta ekarna är relativt svåretablerade och skall alltid
hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot, minst 3 x omplanterad.

Ek bör vårplanteras eller planteras efter den 15 nov på hösten, men företablerade i Air-Pot kan de med fördel planteras under hela året. Eken är mycket känslig för djup plantering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.