Quercus frainetto – ungersk ek

Quercus frainetto, ungersk ek, är initialt en symmetriskt äggrund krona som breddas med åren. Mycket stora, mörkt gröna, läderartade blad med 6–10 symmetriska lober på varje sida. Sen avmognad och behåller bladen länge på hösten. Ett sparsamt använt träd som mycket väl kan användas i stadsmiljö då det gynnas av värmen, tål luften och klarar ganska torra, kalkrika jordar. Bäst utveckling ges på en näringsrik, lerig och genomsläpplig jord i soliga lägen. Vackert även som parkträd. Borde användas mer!

Tidigarelägg din plantering av ek!

Ek avmognar sent på hösten varför klumpodlade träd bör planteras  tidigast 15 november på hösten. Vi kan företablera dina ekar i Air-Pot för leverans under tidig höst. Detta ger en snabbare etablering och smidigare plantering. Det gäller även andra trädslag som avmognar sent, såsom Carpinus, Fagus, Salix, Populus och Juglans samt känsliga växter såsom Magnolia och barr växter. För att kunna företablera dina träd behöver vi ha en beställning senast i mitten av mars för leverans i september.

Vetenskapligt namn

Quercus frainetto

Svenskt namn

Ungersk ek

Höjd

15-20 m

Bredd

10-15 m

Zon

I-III

QUERCUS

Ekar hör till de största och mest karaktärsfulla träden vi kan odla i Sverige. Eken har stor betydelse, både för insektsfaunan och i mytologin. Släktet är
värmegynnat och har en vid ståndortsamplitud med tålighet mot föroreningar.

Träden blir i regel mycket gamla och passar i parker och ute i landskapet, några arter även som gatuträd. De flesta ekarna är relativt svåretablerade och skall alltid
hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot, minst 3 x omplanterad.

Ek bör vårplanteras eller planteras efter den 15 nov på hösten, men företablerade i Air-Pot kan de med fördel planteras under hela året. Eken är mycket känslig för djup plantering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.