Quercus coccinea ‘Splendens’ – scharlakansek

Quercus coccinea ‘Splendens’, scharlakansek, scharlakans eken bildar rak, genomgående stam med horisontella grenar och håller sig brett kägelformad under lång tid innan kronan slutligen breddas och antar en öppnare, mer oregelbunden form. Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor men passar även som parksolitär. Mycket anspråkslös vad gäller jorden och tål torra jordar med varierande pH. Föredrar dock en djup, näringsrik och lerig jord med gott om kalk. Varma soliga lägen. Tål vind. Delar av årsskotten fryser lätt tillbaka på yngre träd i zon II–III.

Tidigarelägg din plantering av ek!

Ek avmognar sent på hösten varför klumpodlade träd bör planteras  tidigast 15 november på hösten. Vi kan företablera dina ekar i Air-Pot för leverans under tidig höst. Detta ger en snabbare etablering och smidigare plantering. Det gäller även andra trädslag som avmognar sent, såsom Carpinus, Fagus, Salix, Populus och Juglans samt känsliga växter såsom Magnolia och barr växter. För att kunna företablera dina träd behöver vi ha en beställning senast i mitten av mars för leverans i september.

Vetenskapligt namn

Quercus coccinea ‘Splendens’

Svenskt namn

Scharlakansek

Höjd

20-25 m

Bredd

10-20 (-25) m

Zon

I-II (-III)

QUERCUS

Ekar hör till de största och mest karaktärsfulla träden vi kan odla i Sverige. Eken har stor betydelse, både för insektsfaunan och i mytologin. Släktet är
värmegynnat och har en vid ståndortsamplitud med tålighet mot föroreningar.

Träden blir i regel mycket gamla och passar i parker och ute i landskapet, några arter även som gatuträd. De flesta ekarna är relativt svåretablerade och skall alltid
hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot, minst 3 x omplanterad.

Ek bör vårplanteras eller planteras efter den 15 nov på hösten, men företablerade i Air-Pot kan de med fördel planteras under hela året. Eken är mycket känslig för djup plantering.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.