Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’, hängblodbok, är ett mindre, hängande träd med purpurröda blad. Sorten har inget naturligt toppskott. Den ympas ofta på låg stam och sen kan du själv bestämma höjden genom att binda upp skott efterhand. Solitär i trädgårdar och mindre parker. Tyvärr ganska ovanlig.

Vetenskapligt namn

Fagus sylvatica ‘Purpurea Pendula’

Svenskt namn

Hängblodbok

Höjd

6-8 m

Bredd

2,5-5 m

Zon

I-III

FAGUS

Ett släkte innehållande få arter men som alla blir stora träd, både höga och bredkroniga. Vår inhemska bok med dess sorter är mycket vackra parkträd, men trivs inte i den varma torra stadsmiljön utan kräver god fuktighet i jorden och i luften. Jorden bör vara en näringsrik lera med kalkinnehåll.

Boken växer dock tillfredsställande även på fattigare, grovkornigare jordar. Unga plantor klarar mycket skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern. Rotsystemet är mycket känsligt, undvik därför att gräva eller kompaktera jorden i närheten av bokträd.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.