Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’

Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’, blodbok, det finns många selektioner av blodbok, men den här anses som den vackraste, en riktigt mörkt röd bok. Bladen är svartröda, glänsande och riktigt mörka.

Vetenskapligt namn

Fagus sylvatica ‘Purpurea Latifolia’

Svenskt namn

Blodbok

Höjd

12-15 m

Bredd

10-12 m

Zon

I-IV

FAGUS

Ett släkte innehållande få arter men som alla blir stora träd, både höga och bredkroniga. Vår inhemska bok med dess sorter är mycket vackra parkträd, men trivs inte i den varma torra stadsmiljön utan kräver god fuktighet i jorden och i luften. Jorden bör vara en näringsrik lera med kalkinnehåll.

Boken växer dock tillfredsställande även på fattigare, grovkornigare jordar. Unga plantor klarar mycket skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern. Rotsystemet är mycket känsligt, undvik därför att gräva eller kompaktera jorden i närheten av bokträd.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.