Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’, hängblodbok, är en nyare sort som skiljer sig markant från ’Purpurea Pendula’ genom att den har ett något svagare
purpurfärgat bladverk men framförallt genom att den blir betydligt högre. Ledande toppskott som bundits upp kan få denna sort att fortsätta att växa på höjden.

Vetenskapligt namn

Fagus sylvatica ‘Purple Fountain’

Svenskt namn

Hängblodbok

Höjd

Beror på hur högt toppen binds upp

Bredd

4-5 m

Zon

I-IV

FAGUS

Ett släkte innehållande få arter men som alla blir stora träd, både höga och bredkroniga. Vår inhemska bok med dess sorter är mycket vackra parkträd, men trivs inte i den varma torra stadsmiljön utan kräver god fuktighet i jorden och i luften. Jorden bör vara en näringsrik lera med kalkinnehåll.

Boken växer dock tillfredsställande även på fattigare, grovkornigare jordar. Unga plantor klarar mycket skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern. Rotsystemet är mycket känsligt, undvik därför att gräva eller kompaktera jorden i närheten av bokträd.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.