Carpinus betulus

Carpinus betulus, avenbok, är ett träd som visat sig fungera mycket bra i stadsklimat. Trädet får en vacker, slät och vriden stam med en i ungdomen konisk krona som blir brett rundad med åldern. Skirt gröna blad om våren och senare gul höstfärg. Intressanta frukter som sitter kvar en bit in på hösten. Avenboken är en av våra vanligaste häckväxter och skall då inte toppas innan den nått färdig höjd. Vårplantering eller sen höstplantering efter den 15 november om barrotad eller i klump. Företablerade träd ger mer flexibel planteringstid.

Avenbokssläktet bör aldrig hanteras barrotade vid större kvaliteter än häckplantor. En av de bästa häckväxterna, som dessutom har en vacker vinterkaraktär som klippt!

Vetenskapligt namn

Carpinus betulus

Svenskt namn

Avenbok

Höjd

15-18 m

Bredd

13-15 m

Zon

I-IV

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

CARPINUS

Ett användbart släkte med många goda kvalitéer. Avenboken behåller likt boken sina höstlöv på juvenila skott under större delen av vintern, dessa färgas dock beigea till skillnad från bokens varmare ton.

Avenbok bör planteras på våren alternativt sent på hösten. Ska ej hanteras med barrot. Vill ha näringsrika jordar men ett pH strax under eller runt 6,5.

Avenbok ungerar väl i både sol och halvskugga. Klarar stadsmiljö bra. Tål beskärning bra och gör sig mycket väl som formklippt eller i häckar, men är dock ett så kallat blödarträd och större beskärningsinsatser utföras under juli­september.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.