Vad kostar frakten?

2023-04-17T07:49:54+01:00

Fraktkostnaden baseras på hur många flakmeter som ordern utgör, och varierar således baserat på orderns innehåll. Leverans av träd är till exempel dyrare än en leverans av buskar som packas i pall, även om ordervärdet är detsamma. Detta för att trädet tar upp fler flakmeter än en pall. Vid leveranser av både träd och buskar/perenner kan flakmetrarna nyttjas mer effektivt genom att pallar packas in under trädet.

Frakt gäller för leverans där framkomlighet är möjlig med av Stångby utsedd lastbil och släp. Information om eventuella begränsningar gällande vikt eller höjd som hindrar framkomlighet lämnas innan offert. Specialtransport offereras separat eller enligt fraktfaktura och skall framgå i offerten, annars gäller leverans till närmast tillgängliga plats och kund får själv ombesörja transport till arbetsplatsen.

En annan faktor som avgör fraktpriset är vart ordern ska. Det lägsta priset för utkörning i Stockholmsområdet är 1200 kr, och 900 kr i Lund/Malmöområdet. Ska ordern köras ut med någon av turbilarna, även kallat direktstopp, startar frakten på 2600 kr. Vanligtvis landar fraktkostnaden därefter på ca 10% av ordervärdet. Man kan också välja att hämta sin order hos oss på Plantskolan i Lund utan kostnad, eller på någon av våra distributionscentraler i Märsta eller Tullinge, mot en hanteringsavgift á 5% av ordervärdet om ej annat blivit överenskommet.

Vad kostar frakten?2023-04-17T07:49:54+01:00

Hur transporterar ni växterna?

2022-03-22T07:50:44+01:00

Vi transporterar växterna med lastbil, väl emballerade för att skydda växterna i transporten. Alla våra egna bilar drivs av miljödiesel och vi planerar våra leveranser noggrant för att minimera såväl körsträckor som leveranstid. Vi jobbar dessutom nära vårt externa fraktbolag som håller hög service och är vana vid växtleveranser. Det är viktigt att ni som kund möter upp leveransen med passande maskiner så att ni kan lossa leveransen. Är ni osäkra på vilka maskiner som krävs för lossningen ber vi er kontakta er kund- eller logistikansvarige på Stångby Plantskola.

Läs gärna mer om emballage i nästa fråga nedan: ”Hur gör vi med allt emballage?”
Hur transporterar ni växterna?2022-03-22T07:50:44+01:00

När kommer min leverans?

2022-03-22T07:39:45+01:00

När ni placerar er order avtalas leveransvecka. Ni har då även möjlighet att inkomma med information till oss om det är någon dag ni inte kan ta emot, eller någon särskild dag ni behöver få växterna. Vanligast är att leveransvecka avtalas och att vi aviserar er ett par dagar innan leveransen ska gå ut. På leveransdagen aviseras ni av chauffören en stund innan leveransen anländer. För att få svar på vilken dag er leverans är planerad, eller avtala om en specifik leveransdag i efterhand, så vänder ni er bäst till vår logistikavdelning.

När kommer min leverans?2022-03-22T07:39:45+01:00

Hur lång leveranstid har ni?

2022-03-22T07:39:31+01:00

Vi har en leveranstid på ca 10 arbetsdagar från det att vi placerar er order. Det kan variera med någon dag plus/minus beroende på orderns innehåll och tid på säsong. Tänk på att det kan gå en tid från att ni ber oss om offert, bekräftar denna till order och sedan får ordern placerad, så var gärna ute i god tid med er förfrågan. Er kundansvarig kan ge er en uppskattning om när era växter kan vara hos er.

Hur lång leveranstid har ni?2022-03-22T07:39:31+01:00

När stänger ni för utleveranser?

2022-03-22T07:40:30+01:00

Om vädret tillåter så levererar vi fram till den 21 december för att efter trettonhelgen börja med utleveranser igen.

När stänger ni för utleveranser?2022-03-22T07:40:30+01:00

Levererar ni till hela Sverige?

2022-03-22T07:39:07+01:00

Ja det gör vi generellt. Under vissa (ovanliga) omständigheter erbjuder vi dock endast upphämtning. Detta får ni då veta av våra kundansvariga i samband med att er förfrågan behandlas.

Levererar ni till hela Sverige?2022-03-22T07:39:07+01:00

Vad väger en klump?

2022-03-24T20:48:12+01:00

Vikten på ett klumpat (K), Air-Pot®- (AP) eller Root Control Container- (RCC) odlat träd varierar beroende på vilken sorts träd det är samt odlingsmedium och vattenmättnad. Den största delen av trädets vikt utgörs av rotklumpen. Nedanstående tabell är riktlinjer på hur mycket ett träd beräknas väga vid leverans.

Vikt-och-storlekstabell
Vad väger en klump?2022-03-24T20:48:12+01:00

Hur gör vi med allt emballage?

2023-02-28T11:16:28+01:00

För att frakta växterna på ett säkert sätt, skydda växterna och lasta effektivt använder vi oss av olika typer av emballage. Här under kan ni läsa om de olika emballagen som används, vad de används till samt vad som gäller för respektive emballage.

Plastlåda
Används främst till perenner. En hyresavgift tas ut om plastlådan lämnas tillbaka, i annat fall debiteras full avgift.

Trälåda/Trähäck
Används framför allt till buskar. Debiteras till självkostnadspris.

Pallbotten/Europapall
Används bland annat till mindre solitärer (sol), perenner och ungträd (Utr). Debiteras till självkostnadspris.

Träd och större solitärer
Lastas löst och skyddas av jutesäckar. Ett metallnät håller ihop klumpen och kronorna binds in i den mån det är möjligt. Inbindningen av kronan görs med snöre och kallas tränsning.

CC-vagn
Används främst för inleverans till plantskolan. I undantagsfall levereras de ut till kund men då endast vid leverans av perenner och buskar som EJ kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor.

Returer
Vårt producentansvar innebär att vi tar emot allt emballage som plastlådor, pallar och CC-vagnar etcetera som lämnas in till oss i retur. Vi hämtar returmaterial fraktfritt utom i de fall där det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart, men ni är självklart välkomna att själva lämna in det till oss. Material som går i retur skall vara rent från allt innehåll som till exempel jord, stenar och dylikt.

Avfall
Vi använder oss av emballage som är återanvändningsbart och som gärna får användas i kundens fortsatta arbete.

För att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger eller anlägger sortera det avfall som skapas. Återvinning ska ske av sådant som kan återanvändas och sortering av bygg- och anläggningsavfall ska ske på plats för att på så vis minska nedsmutsning. Om medföljt emballage inte längre ska nyttjas ska det hanteras som avfall och sorteras efter avfallsslag: plast samt trä. Inget trä är behandlat.

Hur gör vi med allt emballage?2023-02-28T11:16:28+01:00

Titel

Till toppen