Hur gör vi med allt emballage?

För att frakta växterna på ett säkert sätt, skydda växterna och lasta effektivt använder vi oss av olika typer av emballage. Här under kan ni läsa om de olika emballagen som används, vad de används till samt vad som gäller för respektive emballage.

Plastlåda
Används främst till perenner. En hyresavgift tas ut om plastlådan lämnas tillbaka, i annat fall debiteras full avgift.

Trälåda/Trähäck
Används framför allt till buskar. Debiteras till självkostnadspris.

Pallbotten/Europapall
Används bland annat till mindre solitärer (sol), perenner och ungträd (Utr). Debiteras till självkostnadspris.

Träd och större solitärer
Lastas löst och skyddas av jutesäckar. Ett metallnät håller ihop klumpen och kronorna binds in i den mån det är möjligt. Inbindningen av kronan görs med snöre och kallas tränsning.

CC-vagn
Används främst för inleverans till plantskolan. I undantagsfall levereras de ut till kund men då endast vid leverans av perenner och buskar som EJ kan levereras liggande i pall. Det är viktigt att alla CC-vagnar går i retur/hämtas av oss och att de då är kompletta med rätt antal hyllor.

Returer
Vårt producentansvar innebär att vi tar emot allt emballage som plastlådor, pallar och CC-vagnar etcetera som lämnas in till oss i retur. Vi hämtar returmaterial fraktfritt utom i de fall där det inte är ekonomiskt och miljömässigt försvarbart, men ni är självklart välkomna att själva lämna in det till oss. Material som går i retur skall vara rent från allt innehåll som till exempel jord, stenar och dylikt.

Avfall
Vi använder oss av emballage som är återanvändningsbart och som gärna får användas i kundens fortsatta arbete.

För att uppfylla kraven enligt plan- och bygglagen och miljöbalken ska alla som bygger eller anlägger sortera det avfall som skapas. Återvinning ska ske av sådant som kan återanvändas och sortering av bygg- och anläggningsavfall ska ske på plats för att på så vis minska nedsmutsning. Om medföljt emballage inte längre ska nyttjas ska det hanteras som avfall och sorteras efter avfallsslag: plast samt trä. Inget trä är behandlat.