När kommer min leverans?

När ni placerar er order avtalas leveransvecka. Ni har då även möjlighet att inkomma med information till oss om det är någon dag ni inte kan ta emot, eller någon särskild dag ni behöver få växterna. Vanligast är att leveransvecka avtalas och att vi aviserar er ett par dagar innan leveransen ska gå ut. På leveransdagen aviseras ni av chauffören en stund innan leveransen anländer. För att få svar på vilken dag er leverans är planerad, eller avtala om en specifik leveransdag i efterhand, så vänder ni er bäst till vår logistikavdelning.