Vad väger en klump?

Vikten på ett klumpat (K), Air-Pot®- (AP) eller Root Control Container- (RCC) odlat träd varierar beroende på vilken sorts träd det är samt odlingsmedium och vattenmättnad. Den största delen av trädets vikt utgörs av rotklumpen. Nedanstående tabell är riktlinjer på hur mycket ett träd beräknas väga vid leverans.

Vikt-och-storlekstabell