Salix caprea – sälg

Salix caprea, sälg, är ofta en flerstammig buske eller mindre träd med rundat växtsätt. Vackrast på våren med de silvergrå videkissarna som sedan slår ut i guldgult innan bladutspring. Mattgröna, något rynkiga blad. Växer på alla något torra till fuktiga jordar, sura till något alkaliska. Är en av de mest torktåliga salixarterna. Utvecklas bäst på sura och fuktiga jordar i soligt läge. Tål viss skugga. Mest använd i landskapsplanteringar, men är även en vacker solitär, särskilt tidigt om våren.

Vetenskapligt namn

Salix caprea

Svenskt namn

Sälg

Höjd

9-12 m

Bredd

5-8 m

Zon

I-VI

SALIX

Ett stort och varierande släkte innehållande allt från små dvärgbuskar till mycket stora träd. Många arter är vildväxande i Sverige och härdiga långt upp i landet.

Salix är tvåkönad och blommar mycket tidigt på våren med s k ”videkissar”. Släktet används framförallt i landskapsplanteringar
och som jordstabilisatörer men även i urban miljö, framförallt i parker.

Ståndortskraven är generellt väldigt låga, sånär som på tillgången till sol och fukt. Vårplantering eller sen höstplantering, efter 15 nov för icke krukodlat
material. Bör planteras 10–20 cm djupare än vad den har stått i plantskolan, då nya adventivrötter bildas på stammen. Träden i släktet har ett kraftigt rotsystem som ibland skapar problem då de går in i rör och ledningar.

Salix bör liksom Populus planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Salix avmognar sent på hösten och kan med fördel företableras i Air-Pot för tidigare höstplantering. Kontakta oss för mer information.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.