Salix acutifolia ‘Pendulifolia’

Salix acutifolia ‘Pendulifolia’, hängdaggvide, är ett dekorativt litet träd med purpurfärgade till vinröda, vackert bågböjda grenar. Bladen är långa, blanka och spetsiga och hänger lodrätt från skotten. Höstfärgen är gul. Mycket anpassningsbar och klarar de flesta jordar som inte är för extrema. Kan med tiden bli risig i kronan och blir sällan långlivad. Under sina första 20 levnadsår ett mycket karaktärsfullt träd.

Vetenskapligt namn

Salix acutifolia ‘Pendulifolia’

Svenskt namn

Hängdaggvide

Höjd

4-6 m

Bredd

4-6 m

Zon

I-V

SALIX

Ett stort och varierande släkte innehållande allt från små dvärgbuskar till mycket stora träd. Många arter är vildväxande i Sverige och härdiga långt upp i landet.

Salix är tvåkönad och blommar mycket tidigt på våren med s k ”videkissar”. Släktet används framförallt i landskapsplanteringar
och som jordstabilisatörer men även i urban miljö, framförallt i parker.

Ståndortskraven är generellt väldigt låga, sånär som på tillgången till sol och fukt. Vårplantering eller sen höstplantering, efter 15 nov för icke krukodlat
material. Bör planteras 10–20 cm djupare än vad den har stått i plantskolan, då nya adventivrötter bildas på stammen. Träden i släktet har ett kraftigt rotsystem som ibland skapar problem då de går in i rör och ledningar.

Salix bör liksom Populus planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Salix avmognar sent på hösten och kan med fördel företableras i Air-Pot för tidigare höstplantering. Kontakta oss för mer information.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.