Abies lasiocarpa var. arizonica ’Compacta’

Abies lasiocarpa ’Compacta’, dvärgkorkgran är en stramt kompakt koniskt och mycket tätvuxen gran med något rundad bas. Rikligt med små stålblå barr som ger trädet ett ljust intryck. Utmärkt för solitärbruk eller i grupper. Vacker i mattor av kryp-en (Juniperus communis ’Green Carpet’), alternativt med vårljung (Erica carnea) runt fötterna.

Kräver full sol men är annars tolerant för de flesta jordar bara de inte är direkt blöta. Klarar sig väl på torrare ståndorter om de bara får tillräckligt med fukt under etableringsåren.

Vetenskapligt namn

Abies lasiocarpa var. arizonica 'Compacta'

Svenskt namn

Liten korkgran

Höjd

1,5-4 m

Bredd

2-3 m

Zon

I-V

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

ABIES

Ädelgranssläktet består av träd som för det otränade ögat är svårt att skilja från släktet Picea (gransläktet). Tydliga skillnader är dock att kottarna hos ädelgranarna alltid står upp och att barren har en rund fot jämfört med granarna där foten är långsmal.

Gemensamt för alla ädelgranar är att de har en rak, kraftig genomgående stam. De hos oss odlade formerna har oftast breda, glänsande och trubbiga barr.

Ädelgranarna är att betrakta som sekundärer, de föredrar näringsrika och fuktiga jordar, gärna i ett något skyddat läge som yngre men i full sol som äldre. Inga särskilda krav på pH. Abies vill helst ha hög luftfuktighet varför de kan ha svårt för att trivas i gatumiljö. Genom deras ofta mycket strikta och symmetriska växtsätt lämpar de sig väl som solitärer eller i grupplanteringar, alternativt med lägre buskar runtom.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.