Abies koreana fk Ultuna E

Abies koreana fk Ultuna E, koreagran är en svagväxande gran med symmetrisk, konisk form och tydliga grenvåningar. Får kottar i tidig ålder och dessa är mörkt violetta innan de mognar och blir bruna. Kottarna i sig är mycket dekorativa och blir tillsammans med trädets korta mörkt grönglänsande barrskrud ett smycke för både park och trädgård. Små ståndortskrav men vill ej stå blött och helst i full sol, dock anmärkningsvärt skuggtålig. Fin som solitär eller tillsammans med andra lägre barrväxter i små till mellanstora anläggningar. E-certifierat material får ett kompakt växtsätt, genomgående stam och blåfärgade kottar tidigt.

Vetenskapligt namn

Abies koreana fk Ultuna E

Svenskt namn

Koreagran

Höjd

5-7 m

Bredd

3-5 m

Zon

I-V (-VI)

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

ABIES

Ädelgranssläktet består av träd som för det otränade ögat är svårt att skilja från släktet Picea (gransläktet). Tydliga skillnader är dock att kottarna hos ädelgranarna alltid står upp och att barren har en rund fot jämfört med granarna där foten är långsmal.

Gemensamt för alla ädelgranar är att de har en rak, kraftig genomgående stam. De hos oss odlade formerna har oftast breda, glänsande och trubbiga barr.

Ädelgranarna är att betrakta som sekundärer, de föredrar näringsrika och fuktiga jordar, gärna i ett något skyddat läge som yngre men i full sol som äldre. Inga särskilda krav på pH. Abies vill helst ha hög luftfuktighet varför de kan ha svårt för att trivas i gatumiljö. Genom deras ofta mycket strikta och symmetriska växtsätt lämpar de sig väl som solitärer eller i grupplanteringar, alternativt med lägre buskar runtom.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.