Plantering

Plantering av krukodlade och företablerade träd

PLANTERINGSTID

KRUKODLADE (CO)
Träd, buskar och barrväxter odlade i container kan planteras hela året så länge det inte är tjäle i marken. Var alltid noga med att kontrollera så att inget rotsnurr hunnit uppstå i krukan. Skulle så vara fallet bör rötterna som går runt skäras av på 3–4 ställen för att stimulera nya rötter att växa utåt. Rotsnurr av grövre förvedade rötter får ej förekomma!

FÖRETABLERADE VÄXTER I AIR-POT (AP)
Plantering av företablerade växter ger större flexibilitet gällande planteringstidpunkt jämfört med klumpade växter. Dessa kan planteras hela året så länge marken inte är frusen. Glöm inte att vattna ordentligt den första tiden efter plantering då företablerade växter har hela sitt rotsystem intakt vid leverans.

PLANTERING AV KRUKODLADE OCH FÖRETABLERADE TRÄD

Det är viktigt att juteväv och stålnät lossas och viks ner från trädets stam/rothals då denna annars kan komma att strangulera trädet innan det brutits ned!

Syntetväv, som ibland används till barrväxter, ska däremot avlägsnas helt eftersom den har lång nedbrytningstid.

  1. Lyft försiktigt i klumpen, inte i stammen, när du lastar av och hanterar trädet.
  2. Se till att jorden under klumpen är packad för att undvika att jorden sätter sig och trädet hamnar för lågt. Obs! Endast mineraljord under klumpen. (Mineraljord är den tekniska benämningen för den naturliga jordprofilens alvjord, som i stort sett är fri från mullämnen).
  3. Slå ner eventuella stolpar i trädgropens terrass innan trädet placeras i gropen för att undvika skador på rotsystemet.
  4. Placera trädet i mitten av gropen och fyll upp med jord till 2/3 av klumpens höjd. Tryck till jorden med foten så att inga luftfickor uppstår.
  5. Klipp upp och vik ner det stålnät och juteväv som omger klumpen. (Nätet rostar bort på några år, väven bryts ner på några månader).
  6. Fyll på med jord så att klumpen täcks.
  7. Tryck till jorden och gör en vall runt gropen som underlättar vattning.
  8. Vattna så att jorden blir så gott som vattenmättad och fyll på med mer jord om klumpen blir synlig.
  9. Bind upp trädet enligt anvisningar (läs mer i avsnitt Trädstöd).
PLANTERINGSANVISNINGAR

Nedan finner du olika planteringsanvisningar beroende på om det är barrot, rotklump eller företablerat.

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av barrotade träd

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av krukodlade och företablerade träd

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av träd och buskar med rotklump.

Plantering av träd och buskar med rotklump

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor

Plantering av buskar, perenner och häckplantor

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.