Plantering

Plantering av barrotade träd

PLANTERINGSTID

Barrotade plantor bör planteras vår eller höst. Vårplantering kan göras från att tjälen har gått ur marken till att knopparna börjar slå ut. Kylförvarade växter går bra att plantera in i början av juni, men ju längre kylförvaring desto sämre vitalitet och höjd risk för svampangrepp.

Höstsäsongen för barrotade växter brukar komma igång i början av oktober (beroende av art/sort) och sträcker sig fram tills marken är tjälad. För släktena Betula, Carpinus, Crataegus, Fagus, Populus och Salix gäller vårplantering eller sen höstplantering. Generellt brukar tumregeln vara efter den 15/11. Barrotade barrväxter (gäller häckkvaliteter) planteras bäst under våren så länge skotten ej börjat slå ut.

PLANTERING AV BARROTADE TRÄD
Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Gräv en grund grop och ställ trädet i gropen. Jorden ska vara porös runt hela rotsystemet i planteringsgropen, även under trädet.

  1. Gräv en grund grop och ställ trädet i gropen. Jorden ska vara porös runt hela rotsystemet i planteringsgropen, även under trädet.
  2. Skadade rötter bör beskäras innan plantering. Fördela rötterna i alla riktningar bort från rothalsen.
  3.  Slå ner störarna innan du fyller på med jord för att undvika att skada rötterna.
  4. Fyll på med jord och skaka samtidigt trädet så att jorden lägger sig kring rötterna.
  5. Tryck till jorden och se till att rothalsen är synlig, gör sedan en vall runt gropen som underlättar vattning.
  6. Vattna så att jorden blir så gott som vattenmättad och fyll på med mer jord om några rötter blir synliga.
  7. Bind upp trädet enligt anvisningar (läs mer i avsnitt Trädstöd).
PLANTERINGSANVISNINGAR

Nedan finner du olika planteringsanvisningar beroende på om det är barrot, rotklump eller företablerat.

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av barrotade träd

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av krukodlade och företablerade träd

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av träd och buskar med rotklump.

Plantering av träd och buskar med rotklump

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor

Plantering av buskar, perenner och häckplantor

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.