Plantering

Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor

KRUKODLADE BUSKAR OCH PERENNER

Kontrollera så att rötterna inte vuxit runt utmed krukans vägg, så kallad rotsnurr. Skär i så fall ett kors i rotklumpens botten, från kant till kant. På buskar bör snittet göras 5-10 cm djupt, på perenner grundare. Om grova rötter vuxit runt ska växten reklameras då växter med rotsnurr har svårt att etablera sig.

Vid plantering av krukodlade busk- och häckplantor samt perenner är det viktigt att få ner krukklumpen i jorden. Tryck till ordentligt runt om så att rötterna når kontakt med jorden och kan börja växa utåt. Vattna rikligt efter plantering så att jorden slammar till kring rötterna och luftfickor undviks. Liksom för träd bör inte buskar och perenner planteras för djupt.

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor

BARROTADE BUSKAR OCH HÄCKPLANTOR

Barrotade busk- och häckplantor mår bra av att sättas i en hink med vatten, gärna uppslammad med lera en stund innan plantering. Det ger rötterna god kontakt med den nya jorden vilket minskar risken för en misslyckad etablering.

Det kan vara en fördel att ansa rötterna med en sekatör för att få ett jämnt rotsystem, det är bättre att korta en extra lång rot än att vika den. Det är extra viktigt att vattna på nyplanterade, barrotade växter så att jorden får kontakt med rötterna och att luftfickor undviks.

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor
PLANTERINGSANVISNINGAR

Nedan finner du olika planteringsanvisningar beroende på om det är barrot, rotklump eller företablerat.

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av barrotade träd

Läs mer »

Stångby plantskola. Råd och tips. Plantering av barrotade träd.

Plantering av krukodlade och företablerade träd

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av träd och buskar med rotklump.

Plantering av träd och buskar med rotklump

Läs mer »

Stångby Plantskola, Råd och Tips. Plantering av krukodlade buskar och perenner samt barrotade buskar och häckplantor

Plantering av buskar, perenner och häckplantor

Läs mer »

Vilken växt passar ditt projekt?

Funderar du på vilken växt som skulle passa till ditt projekt?

Förkovra dig i vår katalog och lär dig mer om olika sorter och dess olika ståndort, uttryck och egenskap.