Lekplats i Fliseryd

2024-02-01T12:20:24+01:00

LEKPLATS I FLISERYD

I Mönsterås kommun, Kalmar, invigdes en ny lekplats under tidig höst 2023. Med ett balanserat växtval och en stor del vinter/städsegröna växter finns det utmärkande karaktärer under hela året.

I detta projekt förekommer olika kvalitéer, läs gärna mer om vad kvalitéerna innebär genom att klicka på knappen nedan.

VÄXTLISTA

TRÄD

Acer griseum
Acer platanoides ’Drummondii’
Acer platanoides ’Royal Red’
Alnus × spaethii ’Spaeth’
Gleditsia triacanthos ’Sunburst’
Larix kaempferi
Magnolia (Liliiflora) ’Galaxy’
Metasequoia glyptostroboides
Parrotia persica ’Vanessa’
Sorbus ’Rosmari’

VÄXTLISTA

STORLEK

Sol 100-125 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 3x 16-18 K
Hst 4x 16-18 K
Hst 20-25 AP Premium
Hst 3x 16-18 K
Sol 100-125 Co
Hst 3x 14-16 K

VÄXTLISTA

LÖVFÄLLANDE BUSKAR

Cornus alba ’Sibirica’
Cornus sericea ’Farba’
Cornus sericea ’Flaviramea’
Deutzia × rosea
Exochorda ’The Bride’
Hamamelis × intermedia ’Jelena’
Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’
Physocarpus opulifolius ’Little Devil’
Ribes glandulosum ’Alaska’
Ribes sanguineum ’King Edward VII’
Salix repens ’Green Carpet’
Viburnum sargentii ’Onondaga’
Spiraea japonica ’Sapho’

VINTER/STÄDSEGRÖNA BUSKAR

Euonymus for. var. rad. ’Emerald Gaiety’
Euonymus for. var. rad. ’Emerald’n Gold’
Prunus laurocerasus ’Otto Luyken’
Thuja occidentalis ’Golden Globe’
Thuja occidentalis ’Little Champion’
Juniperus communis ’Green Carpet’
Microbiota decussata
Mahonia aquifolium ’Apollo’
Mahonia aquifolium ’Maqu’ Dafo’
Mahonia aquifolium ’Smaragd’

VÄXTLISTA

STORLEK

Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
60-80 Co
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
Busk C3-C3,5
40-50 C5
Busk C3-C3,5

STORLEK

25-30 Co
25-30 Co
30-40 Co
25-30 Co
25-30 Co
25-30 Co
25-30 Co
25-30 K
30-40 C5
30-40 Co

VÄXTLISTA

PERENNER

Actaea simplex ’Brunette’
Alchemilla mollis
Allium ’Millenium’
Aruncus aethusifolius
Astrantia major ’Star of Beauty’
Astrantia major ’Star of Billion’
Echinacea purpurea ’Magnus’
Eurybia divaricata
Hedera helix ’Woerner’
Hemerocallis ’Arctic Snow’
Hemerocallis ’Strawberry Candy’
Origanum (Laevigatum) ’Herrenhausen’
Pulsatilla vulgaris
Pulsatilla vulgaris ’Alba’ (frö)
Pulsatilla vulgaris ’Röde Klokke’ (frö)

PRYDNADSGRÄS

Calamagrostis brachytricha
Calamagrostis x acutiflora ’Overdam’
Fargesia murielae ’Simba’
Luzula nivea
Miscanthus x giganteus
Molinia caerulea arun. ’Windspiel’

VÄXTLISTA

STORLEK

Sol A-kval C2
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C
Marktäckare Co
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C
A-kval C

STORLEK

Sol A-kval C2
Sol A-kval C2
40-60 C3
A-kval C
Sol A-kval C2
Sol A-kval C2

Foton från tidig höst 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.

Lekplats i Fliseryd2024-02-01T12:20:24+01:00

Åkerbyparken

2024-02-23T16:08:02+01:00

ÅKERBYPARKEN

Under hösten 2016 till och med våren 2019 rustade kommunen Åkerbyparken i Täby, Stockholm, till ett längre parkstråk beklätt med grönska. Här finns ett flertal intressanta träd med högt prydnadsvärde och stor diversitet.

Till detta projekt valdes både Högstam (Hst) och Solitär-kvalitéer (Sol). Majoriteten av träden odlades i AirPot Premium (AP Premium) och fruktträden i Root Control Container (RCC). Några enstaka träd odlades i Container (Co) eller på friland och levereras därmed som Klump (K). Observera att växtlistan inte är fullständig.

Läs mer om de olika växtkvalitéerna och vad vår Premium-kvalitet innebär genom att klicka på knapparna nedan.

VÄXTLISTA

FRUKTTRÄD MALUS DOMESTICA

Amorosa E A2
Aroma E A2
Fredrik E A2
Fredrik E A2
Gravensteiner A2
Gyllenkroks Astrakan E A2
Ingrid Marie E A2
Ingrid Marie E A2
Ingrid Marie E A2
James Grieve A2
James Grieve A2
Katja E A2
Katja E A2
Röd Gravensteiner A2
Rubinola A2
Sävstaholm E A2
Transparente Blanche A2

VÄXTLISTA

STORLEK

Hst 14-16 RCB
Hst 12-14 RCB
Hst 12-14 AP
Hst 14-16 AP
Hst 16-18 AP
Hst 12-14 RCC
Hst 12-14 RCC
Hst 12-14 RCB
Hst 14-16 RCB
Hst 4x 25-30 K
Hst 25-30 AP
Hst 12-14 RCC
Hst 12-14 RCB
Hst 20-25 AP
Hst 16-18 AP
Hst 12-14 RCB
Hst 14-16 C

VÄXTLISTA

HÖGSTAM

Amelanchier arborea ’Robin Hill’
Amelanchier lamarckii
Betula pendula ’Yongii’
Betula utilis var. Jaquemontii
Carpinus betulus fk Carin E
Cladrastis kentukea
Cornus mas
Crataegus x persimilis ’Splendens’
Fraxinus ornus
Maackia amurensis
Magnolia kobus
Magnolia loebneri ’Merrill’
Malus ’Evereste’
Malus ’Stenström’
Malus toringo ’Brewers Beauty’
Phellodendron amurense
Prunus avium fk Svea E
Prunus avium ’Plena’
Prunus maackii
Prunus maackii ’Amber Beauty’
Prunus padus ’Colorata’
Prunus sargentii
Prunus x yedoensis
Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’
Sorbus ’Dodong’ E
Tilia europaea ’Kristina’ E
Tilia platyphyllos ’Örebro’
Tilia x europaea ’Euchlora’

VÄXTLISTA

STORLEK

Hst 20-25 AP
Hst 20-25 AP
Hst 3x 14-16 K
Hst 20-25 AP
Hst 18-20 AP
Hst 20-25 AP
Hst 20-25 AP
Hst 20-25 AP
Hst 25-30 AP
Hst 35-40 AP
Hst 25-30 AP
Hst 25-30 AP
Hst 4x 25-30 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 20-25 AP
Hst 25-30 AP
Hst 20-25 AP
Hst 3x 20-25 K
Hst 20-25 AP
Hst 3x 20-25 K
Hst 20-25 AP
Hst 25-30 AP
Hst 20-25 AP
Hst 20-25 RCC
Hst 4x 20-25 K
Hst 25-30 AP
Hst 25-30 AP
Hst 25-30 AP

VÄXTLISTA

SOLITÄR & LÅGSTAM

Abies nordmanniana
Abies veitchii
Acer griseum
Acer palmatum ’Osakazuki’
Acer tegmentosum ’Joutsa’ FK Joutsa
Amelanchier laevis
Amelanchier laevis fk Bäcklösa E
Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E
Cornus kousa ’Satomi’
Cornus kousa var. chinensis ’China Girl’
Crataegus x persimilis ’Splendens’
Euonymus europaeus ’Evert’ E
Magnolia ’Daphne’
Magnolia kobus
Magnolia kobus
Magnolia stellata ’Royal Star’
Nothofagus antarctica
Picea omorika
Prunus cerasifera fk Cecilia E
Prunus x subhirtella ’Hally Jolivette’
Rhus typhina
Sambucus nigra ’Black Lace’

VÄXTLISTA

STORLEK

Sol 100-125 K
Sol 300-350 K
Sol 200-250 AP
Sol 80-100 C
Sol 250-300 AP
Sol 300-350 AP
Sol 175-200 RCC
Sol 250-300 AP
Sol 200-250 C
Sol 175-200 AP (Lättviktsjord)
Sol 300-350 AP
Sol 150-200 RCC
Sol 200-250 AP
Sol 450-500 AP
Lågst 25-30 AP
Sol 175-200 AP
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Sol 250-300 Co
Sol 250-300 AP
Sol 200-250 K
Sol 200-250 K

Foton från hösten 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.

Åkerbyparken2024-02-23T16:08:02+01:00

Fruktlundar i Kalmar

2024-02-05T15:19:43+01:00

FRUKTLUNDAR I KALMAR

I syfte att utveckla grönområden för att gynna den biologiska mångfalden har det under 2023 anlagts ett flertal fruktlundar i Kalmar. Till dessa fruktlundar levererade vi våra fruktträd i kvalitén Halvstam Premium, vilket innebär att träden har en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm. Denna kvalitét odlas uteslutande hos oss på Stångby. Kvalitén syftar till att kunna erbjuda en produkt med bättre balans mellan stam och krona och är väl anpassad till både offentlig miljö såväl som privata trädgårdar. Den mellanhöga stamhöjden gör att det är lätt att nå frukten och det är lätt att klippa gräs runt trädet utan att stöta i grenar. Stamhöjden underlättar också för samplantering med exempelvis perenner om trädet står i en rabatt.

Våra fruktträd odlas i Root Control Container Premium (RCC Premium). Läs gärna mer om vad som kännetecknar vår odling i Premium-kvalitet genom att klicka på knappen nedan.

VÄXTLISTA

PRUNUS AVIUM

Gårdebo E
Gårdebo E
Gårdebo E
Lapins E
Lapins E
Merton Glory E
Stella E
Regina E

PYRUS COMMUNIS

Clara Frijs E
Fritjof E
Göteborgs Diamant E
Williams E

VÄXTLISTA

STORLEK

Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 16-18 RCC Premium
Halvstam 20-25 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium

STORLEK

Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 10-12 RCC Premium

VÄXTLISTA

MALUS DOMESTICA

Aroma E A2
Folke E A2
Gyllenkroks Astrakan E A2
Lovisa E A2
Rubinola A2
Rubinola A2
Silva E A2
Sävstaholm E A2
Transparente Blanche A2
Trulsa E A2
Oranie E A2

VÄXTLISTA

STORLEK

Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 10-12 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium

Foton från våren 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.

Fruktlundar i Kalmar2024-02-05T15:19:43+01:00

Masttorget

2024-02-01T16:30:56+01:00

MASTTORGET

Masttorget i Malmö stod klart 2013. Syftet var att skapa en attraktiv, trygg och öppen plats med en stor torgyta som omgärdas av servicebutiker. Ett vackert torg men som fått mycket kritik då den stora torgytan knappt används och grönskan är för liten. 10 år senare uppkom idén om att plantera fler träd på platsen, men innan spaden sätts i marken har vi på Stångby levererat de första växterna som placerats ut på prov i större kärl för att se om det gör torget mer attraktivt.

Till detta projekt valdes både Högstam (Hst) och Solitär-kvalitéer (Sol). Majoriteten av träden odlades i Container (Co) och AirPot Premium (AP Premium). Som helhetsleverantör har vi också levererat perennerna till projektet. Läs mer om de olika växtkvalitéerna och vad vår Premium-kvalitet innebär genom att klicka på knapparna nedan.

VÄXTLISTA

OBS, listan är inte fullständig.

LÖVTRÄD

Betula utilis ssp. jacquemontii ‘Doorenbos’
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia
Buxus sempervirens ’Arborescens’
Elaeagnus × ebbingei
Euonymus alatus
Parrotia persica
Celtis australis
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata

STORLEK

Sol 350-400 Co
Sol 175-200 Co
Sol 400-450 Co
Sol 125-150 Co
Sol 125-150 Co
Sol 125-150 Co
Sol 250-300 Co
Hst 20-25 AP Premium
Sol 300-350 AP Premium
Sol 350-400 AP Premium

BARRTRÄD

Pinus mugo ssp. mugo
Pinus mugo ssp. mugo
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra

STORLEK

Sol 175-200 Co
Sol 150-175 Co
Hst 40-45 AP Premium
Hst 35-40 AP Premium
Hst 40-45 AP Premium

FÄRDIGT RESULTAT
VÄXTLEVERANS

Foton från sommaren 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.

Masttorget2024-02-01T16:30:56+01:00

Titel

Till toppen