MASTTORGET

Masttorget i Malmö stod klart 2013. Syftet var att skapa en attraktiv, trygg och öppen plats med en stor torgyta som omgärdas av servicebutiker. Ett vackert torg men som fått mycket kritik då den stora torgytan knappt används och grönskan är för liten. Nu 10 år senare finns det planer att fler träd ska planteras på platsen, men innan spaden sätts i marken har vi på Stångby nyligen levererat de första växterna som placerats ut på prov i större kärl för att se om det gör torget mer attraktivt.

VÄXTLISTA

OBS, listan är inte fullständig.

LÖVTRÄD

Betula utilis var. jacquem. ’Doorenbos’
Elaeagnus angustifolia
Elaeagnus angustifolia
Buxus sempervirens ’Arborescens’
Elaeagnus × ebbingei
Euonymus alatus
Parrotia persica
Celtis australis
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata

STORLEK

Sol 350-400 Co
Sol 175-200 Co
Sol 400-450 Co
Sol 125-150 Co
Sol 125-150 Co
Sol 125-150 Co
Sol 250-300 Co
Hst 20-25 AP Premium
Sol 300-350 AP Premium
Sol 350-400 AP Premium

BARRTRÄD

Pinus mugo ssp. mugo
Pinus mugo ssp. mugo
Pinus nigra
Pinus nigra
Pinus nigra

STORLEK

Sol 175-200 Co
Sol 150-175 Co
Hst 40-45 AP Premium
Hst 35-40 AP Premium
Hst 40-45 AP Premium

Foton från 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.