FRUKTLUNDAR I KALMAR

I syfte att utveckla grönområden för att gynna den biologiska mångfalden har det under 2023 anlagts ett flertal fruktlundar i Kalmar. Till dessa fruktlundar levererade vi våra fruktträd i kvalitén Halvstam Premium, vilket innebär att träden har en stamhöjd (sh) på runt 120 cm och en stamomkrets (so) på minst 10 cm. Denna kvalitét odlas uteslutande hos oss på Stångby. Kvalitén syftar till att kunna erbjuda en produkt med bättre balans mellan stam och krona och är väl anpassad till både offentlig miljö såväl som privata trädgårdar. Den mellanhöga stamhöjden gör att det är lätt att nå frukten och det är lätt att klippa gräs runt trädet utan att stöta i grenar. Stamhöjden underlättar också för samplantering med exempelvis perenner om trädet står i en rabatt.

Våra fruktträd odlas i Root Control Container Premium (RCC Premium). Läs gärna mer om vad som kännetecknar vår odling i Premium-kvalitet genom att klicka på knappen nedan.

VÄXTLISTA

PRUNUS AVIUM

Gårdebo E
Gårdebo E
Gårdebo E
Lapins E
Lapins E
Merton Glory E
Stella E
Regina E

PYRUS COMMUNIS

Clara Frijs E
Fritjof E
Göteborgs Diamant E
Williams E

VÄXTLISTA

STORLEK

Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 16-18 RCC Premium
Halvstam 20-25 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium

STORLEK

Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 10-12 RCC Premium

VÄXTLISTA

MALUS DOMESTICA

Aroma E A2
Folke E A2
Gyllenkroks Astrakan E A2
Lovisa E A2
Rubinola A2
Rubinola A2
Silva E A2
Sävstaholm E A2
Transparente Blanche A2
Trulsa E A2
Oranie E A2

VÄXTLISTA

STORLEK

Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 10-12 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 14-16 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium
Halvstam 12-14 RCC Premium

Foton från våren 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.