ÅKERBYPARKEN

Under hösten 2016 till och med våren 2019 rustade kommunen Åkerbyparken i Täby, Stockholm, till ett längre parkstråk beklätt med grönska. Här finns ett flertal intressanta träd med högt prydnadsvärde och stor diversitet.

Till detta projekt valdes både Högstam (Hst) och Solitär-kvalitéer (Sol). Majoriteten av träden odlades i AirPot Premium (AP Premium) och fruktträden i Root Control Container (RCC). Några enstaka träd odlades i Container (Co) eller på friland och levereras därmed som Klump (K). Observera att växtlistan inte är fullständig.

Läs mer om de olika växtkvalitéerna och vad vår Premium-kvalitet innebär genom att klicka på knapparna nedan.

VÄXTLISTA

FRUKTTRÄD MALUS DOMESTICA

Amorosa E A2
Aroma E A2
Fredrik E A2
Fredrik E A2
Gravensteiner A2
Gyllenkroks Astrakan E A2
Ingrid Marie E A2
Ingrid Marie E A2
Ingrid Marie E A2
James Grieve A2
James Grieve A2
Katja E A2
Katja E A2
Röd Gravensteiner A2
Rubinola A2
Sävstaholm E A2
Transparente Blanche A2

VÄXTLISTA

STORLEK

Hst 14-16 RCB
Hst 12-14 RCB
Hst 12-14 AP
Hst 14-16 AP
Hst 16-18 AP
Hst 12-14 RCC
Hst 12-14 RCC
Hst 12-14 RCB
Hst 14-16 RCB
Hst 4x 25-30 K
Hst 25-30 AP
Hst 12-14 RCC
Hst 12-14 RCB
Hst 20-25 AP
Hst 16-18 AP
Hst 12-14 RCB
Hst 14-16 C

VÄXTLISTA

HÖGSTAM

Amelanchier arborea ’Robin Hill’
Amelanchier lamarckii
Betula pendula ’Yongii’
Betula utilis var. Jaquemontii
Carpinus betulus fk Carin E
Cladrastis kentukea
Cornus mas
Crataegus x persimilis ’Splendens’
Fraxinus ornus
Maackia amurensis
Magnolia kobus
Magnolia loebneri ’Merrill’
Malus ’Evereste’
Malus ’Stenström’
Malus toringo ’Brewers Beauty’
Phellodendron amurense
Prunus avium fk Svea E
Prunus avium ’Plena’
Prunus maackii
Prunus maackii ’Amber Beauty’
Prunus padus ’Colorata’
Prunus sargentii
Prunus x yedoensis
Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’
Sorbus ’Dodong’ E
Tilia europaea ’Kristina’ E
Tilia platyphyllos ’Örebro’
Tilia x europaea ’Euchlora’

VÄXTLISTA

STORLEK

Hst 20-25 AP
Hst 20-25 AP
Hst 3x 14-16 K
Hst 20-25 AP
Hst 18-20 AP
Hst 20-25 AP
Hst 20-25 AP
Hst 20-25 AP
Hst 25-30 AP
Hst 35-40 AP
Hst 25-30 AP
Hst 25-30 AP
Hst 4x 25-30 K
Hst 4x 20-25 K
Hst 20-25 AP
Hst 25-30 AP
Hst 20-25 AP
Hst 3x 20-25 K
Hst 20-25 AP
Hst 3x 20-25 K
Hst 20-25 AP
Hst 25-30 AP
Hst 20-25 AP
Hst 20-25 RCC
Hst 4x 20-25 K
Hst 25-30 AP
Hst 25-30 AP
Hst 25-30 AP

VÄXTLISTA

SOLITÄR & LÅGSTAM

Abies nordmanniana
Abies veitchii
Acer griseum
Acer palmatum ’Osakazuki’
Acer tegmentosum ’Joutsa’ FK Joutsa
Amelanchier laevis
Amelanchier laevis fk Bäcklösa E
Cercidiphyllum japonicum fk Göteborg E
Cornus kousa ’Satomi’
Cornus kousa var. chinensis ’China Girl’
Crataegus x persimilis ’Splendens’
Euonymus europaeus ’Evert’ E
Magnolia ’Daphne’
Magnolia kobus
Magnolia kobus
Magnolia stellata ’Royal Star’
Nothofagus antarctica
Picea omorika
Prunus cerasifera fk Cecilia E
Prunus x subhirtella ’Hally Jolivette’
Rhus typhina
Sambucus nigra ’Black Lace’

VÄXTLISTA

STORLEK

Sol 100-125 K
Sol 300-350 K
Sol 200-250 AP
Sol 80-100 C
Sol 250-300 AP
Sol 300-350 AP
Sol 175-200 RCC
Sol 250-300 AP
Sol 200-250 C
Sol 175-200 AP (Lättviktsjord)
Sol 300-350 AP
Sol 150-200 RCC
Sol 200-250 AP
Sol 450-500 AP
Lågst 25-30 AP
Sol 175-200 AP
Sol 200-250 K
Sol 250-300 K
Sol 250-300 Co
Sol 250-300 AP
Sol 200-250 K
Sol 200-250 K

Foton från hösten 2023

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.