Ulmus ’Columella’ – hybridalm

Ulmus ’Columella’, hybridalm, är som ung en smalt pelarformad hybrid, som äldre splittrar den upp sig något. Ett snabbväxande träd med snäva upprätta grenvinklar. Bladen är krusade, mörkt gröna och påminner mycket om dem hos U. glabra ’Exoniensis’. Ett smalkronigt träd väl lämpad för plantering i gatumiljöer, dock i väl tilltagna växtbäddar. ’Columella’ sägs vara den mot almsjuka mest resistenta sorten!

Vetenskapligt namn

Ulmus ’Columella’

Svenskt namn

Hybridalm

Höjd

12-15 (-20) m

Bredd

3-5 m

Zon

I-II (-III)

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

ULMUS

Almsläktet har länge hört till våra absolut populäraste stads- och parkträd. Skälen till detta har bl a varit almens goda egenskaper att klara varierande ståndorter, att den är snabbvuxen och vindtålig. Almen är ett av våra ädla lövträd och föredrar näringsrika, fuktiga och kalkrika jordar i varma lägen. Almen är värmegynnad och tål torka bra. I ungdomen är den ganska skuggtålig, men kräver med åren mer ljus.

Idag är användningen av alm begränsad på grund av den härjande almsjukan. Sjukdomen orsakas av en svamp som sprids med den vedätande almsplintborren. Intensiv forskning bedrivs för att få fram resistenta almar och ett par sorter finns nu att tillgå. Vid intresse, kontakta oss för sorter och tillgång.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.