Tilia x europaea ‘Zwarte Linde’ – parklind

Tilia x europaea ‘Zwarte Linde’, parklind, är en av de vackraste lindarna med sin symmetriskt, brett rundade krona. Blommar inte lika rikt som T. ’Pallida’. Bladen vrids och visar de grågröna undersidorna under sensommaren. Kan liksom ’Pallida’ tidvis angripas av bladlöss som ger honungsdagg. Bildar sällan stambasskott. Passar utmärkt för knuthamling, i arkader och andra former som regelbundet klipps. För häck rekommenderas dock T. platyphyllos eller T. cordata. Vacker även som solitär eller i allé.

Vetenskapligt namn

Tilia x europaea ‘Zwarte Linde’

Svenskt namn

Parklind

Höjd

20-25 m

Bredd

12-15 m

Zon

I-V

TILIA

Stora, bredkroniga träd med livligt gröna blad, ofta med gul höstfärg. Blomningen är sen, inte förrän i juni-juli slår de doftande, nektarrika blommorna ut. Väldränerade, näringsrika och lerhaltiga jordar med gott humusinnehåll är det optimala. De flesta lindar klarar dock fattigare
jordar och tål stadsmiljö om tillräckligt rotutrymme erbjuds. Sol-halvskugga i varma lägen. Linden är i regel lättetablerad och kan hanteras med bar rot, men är mycket känslig för djup plantering, 5–10 cm för djupt kan räcka för att påverka etableringen negativt.

Lindsläktet hör till ett av de mest använda i urbana sammanhang. De inhemska arterna är även använda i landskapsplanteringar. Den omfattande användningen grundar sig främst i lindens goda egenskaper såsom dess goda härdighet, att den tål beskärning och att den blir mycket gammal. De olika arterna och sorterna varierar i storlek och egenskaper och det är mycket viktigt att välja rätt lind för rätt plats. Vi ska här försöka guida dig till ett bra lindval.

Lind är ett av de trädslag som är känsligast för djup plantering. Fyll därför upp under klumpen så att trädet står på en liten kulle och plantera så att rotklumpen ligger i marknivå. Tänk på att marken sjunker om den har luckrats.

Välj rätt Lind

Som gatuträd
Tilia cordata ’Böhlje’
Tilia cordata ’Greenspire’
Tilia cordata Linn® E
Tilia cordata ’Rancho’
Tilia x europaea Kristina® E
Tilia x europaea ’Pallida’
Tilia x europaea ’Zwarte Linde’
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos ’Örebro’
Tilia tomentosa

I naturlika planteringar
Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Vid sittplatser och parkeringar
Tilia cordata ’Böhlje’
Tilia cordata Linn® E
Tilia cordata ’Rancho’
Tilia x euchlora
Tilia tomentosa

Vid begränsat utrymme
Tilia cordata Linn® E
Tilia cordata ’Rancho’
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos ’Örebro’

Till knuthamling
Tilia x europaea ’Zwarte Linde’
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos

Som klippt häck
Tilia platyphyllos
Tilia cordata

Som parkträd
Tilia cordata
Tilia x europaea Kristina® E
Tilia x europaea ’Pallida’
Tilia x europaea ’Zwarte Linde’
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.