Taxus x media ’Hicksii’

Taxus x media ’Hicksii’, hybrididegran är en styv upprätt och något V-formad öppen buske med riklig fruktsättning. Lämpar sig väl för buskage men bör inte användas som häck då den ofta blir kal nertill. En spännande klon för buskskikt i naturlika planteringar. Honklon och sätter därmed frukt.

Vetenskapligt namn

Taxus x media 'Hicksii'

Svenskt namn

Hybrididegran

Höjd

3-5 m

Bredd

2-4 m

Zon

I-IV (-V)

TAXUS

Buskar eller mindre träd med mörkt gröna och något platta barr. TAxus är skildkönad och honplantor får framåt hösten röda frukter med halvtransparent fruktkött. Den trivs på mull- och näringsrika jordar med god fukt, dock ej blöta jordar. Föredrar skyddade lägen, särskilt som ung planta.

Trivs bra i allt från full sol till djup skugga. Är en av de få barrväxter som tål hård beskärning eftersom de kan bryta från gammal ved. Lämpar sig väl för formklippning och kan bilda mycket täta häckar, de växer dock sakta så här fordras tålamod. Hela växten förutom fruktköttet är giftig.

Taxus är en av de få barrväxter som tål hård beskärning. Idegranen kan skäras ner totalt för att sedan snällt bryta på gammal ved.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.