Juniperus communis ’Hibernica’

Juniperus communis ’Hibernica’, irländsk pelar-en har en smal pelarformad växtform med styva, upprätta skott och trubbig topp. Skiljs från f. suecica som har hängande skottspetsar. Har ofta en något avhuggen topp. Liknar mycket de vanliga enarna du finner i naturen, men är utvald för att ha en smal, tät form som håller formen. Kan ibland falla isär om belastad av stora snömängder. Blågröna, nållika barr med en silvervit rand på ovansidan. Får gröna enbär som mörknar vid mognad.

Vetenskapligt namn

Juniperus communis 'Hibernica'

Svenskt namn

Irländsk pelar-en

Höjd

3-5 m

Bredd

1-1,2 m

Zon

I-III

JUNIPERUS

Ensläktet innehåller buskar och träd med starkt varierande växtsätt. Här finns allt från trädformer till smalt upprätta, vasformiga, de med horisontellt växtsätt samt krypande i de flesta storlekar.

Barren är vanligen gröna, gråsilver eller blåskimrande, ofta med en vitaktig undersida. Det finns två former av barr, dels de nållika, som på vår vanliga en och dels de fjällika som vi återfinner bland annat på de kinesiska enarna. Hos de sistnämnda är barren ofta nållika i ungdomen medan den adulta barrformen är fjällik.

Enar trivs bäst i soliga lägen och förlorar ofta formen om de skuggas. De har en mycket vid ståndortsamplitud och klarar allt från tyngre, näringsrika leror till mycket fattiga klippskrevor och allt från torra till ganska våta lägen med varierande pH.

Att vi förknippar enar med torrt och grusigt är för att de i naturen är utkonkurrerade på de andra växtplatserna.

Enar används som solitärer, i grupper eller i marktäckande sammanhang och är vanliga både i trädgårdar och på kyrkogårdar. Tyvärr lyser de med sin frånvaro i offentlig miljö, vilket är synd med tanke på enarnas vida ståndortsamplitud och torktålighet.

Sjukdomar Juniperus

Päronrost är ett stort bekymmer på päronträd. Bladen drabbas av svarta till rostfärgade fläckar orsakade av svampen Gymnosporangium fuscum. Svampen värdväxlar mellan päron och många kinesiska enar samt sävenbom. Vi har därför valt att ta bort de mest drabbade sorterna såsom J. x pfitzeriana ’Pfitzeriana Aurea’, ’Pfitzeriana Compacta’, ’Pfitzeriana Glauca’, J. scopulorum ’Skyrocket’ och J. sabina ur sortimentet.

Kvistdöd är en vanlig sjukdom på Juniperus. Det är en svampsjukdom orsakad av svamparna Kabatina juniperi och Phomopsis juniperovira. Främst drabbas J. sabina, men även chinensis-sorterna och J. squamata ’Meyeri’. Svamparna infekterar växterna under vår och höst när temperaturen är ganska låg och fuktigheten hög. På försommaren syns angreppen när de yngsta skotten först bleknar, för att sedan torka in. En skarp gräns mellan skadade och levande delar tyder på sjukdom medan en mer utdragen gräns kan vara tecken på frystorka.

Enar som placeras torrt och något blåsigt drabbas mindre än de på skyddade växtplatser. Då Juniperus sabina med sorter även är vintervärd för päronpest har vi valt att helt ta bort dessa ur sortimentet.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.