Fraxinus ornus ‘Mecsek’

Fraxinus ornus ‘Mecsek’, rundkronig manna-ask, har en välformad, rund krona som växer mycket sakta, ympas in på önskad höjd. Blommar med vita blommor i maj. Lämpligt träd för små ytor i gatumiljö eller i villaträdgårdar. Sol-halvskugga.

Vetenskapligt namn

Fraxinus ornus ‘Mecsek’

Svenskt namn

Rundkronig manna-ask

Höjd

4-7 m

Bredd

3-7 m

Zon

I-III

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

FRAXINUS

Luftiga träd med parbladiga blad och ljus bark. Näringsrika jordar är att rekom­mendera och de vill ha full sol för att utveckla en kraftig krona.

Gemensamt för dem är den sena lövsprickningen och den förhållandevis tidiga bladfäll­ningen på hösten.

Asken är skildkönad, men kan vissa år byta kön, så även hankloner sätter ibland frukt.

Askskottsjukan

Askskottsjukan har funnits i Sverige sedan 2002, men det är under senare år som spridningen har tagit ordentlig fart. Askarna infekteras av den vindspridda svampen Chalara fraxinea. Infekterade träd slår inte ut sina knoppar om våren eller så skrumpnar nyutslagna blad ihop och på sikt dör träden. I dagsläget finns inget botemedel och sjukdomen verkar främst drabba F. excelsior. Angreppen varierar i storlek och intensitet från år till år. Vi vill i nuläget därför avråda från plantering av F. excelsior.

F. angustifolia ’Raywood’ och F. ornus med sorter har vi ännu ej sett angripna av askskottsjuka. Kontakta oss för mer konsultation.

Fraxinus ask

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.