Aristolochia macrophylla

Aristolochia macrophylla, pipranka är en kraftigväxande slingerväxt med stora, matta och friskt gröna blad som effektivt täcker fasader och dylikt. De läckra, pipformade blommorna döljs väl i bladverket. Piprankan är inte självklättrande utan behöver en wire eller spaljé att
klättra på. Bäst tillväxt erhålls på en mullrik fuktighetshållande och väldränerad jord i halvskuggiga skyddade lägen. Klarar även full sol om vattentillgången är god. Skiljer sig från kusinen A. manchuriensis främst genom dess något mer mörkt gröna och mindre blad.

Vetenskapligt namn

Aristolochia macrophylla

Svenskt namn

Pipranka

Höjd

5-7 m

Bredd

-

Zon

1-5

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.