Aesculus carnea ‘Briotii’

Aesculus carnea ‘Briotii’, rödblommig hästkastanj, är ett medelstort, vackert solitärträd med utbredd krona. Blommar med lysande röda blommor i maj-juni. Tacksamt träd för frisk parkmark i näringsrik jord.

Vetenskapligt namn

Aesculus carnea ‘Briotii’

Svenskt namn

Rödblommig hästkastanj

Höjd

10-12 m

Bredd

8-10 m

Zon

I-III

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

AESCULUS

Hästkastanjer känns lätt igen på de 5–7-fingrade, oftast mycket stora bladen och de imponerande blomställningarna. De har inga extrema ståndortskrav men god vattentillgång är A och O och näringsrika jordar ger ofta bättre resultat. Bruna bladkanter är ett tydligt och vanligt tecken på vattenstress. Beskärning är oftast inte nödvändig och träden är generellt dåliga på att valla över beskärningsskador.

En rad skadegörare har på senare tid drabbat våra hästkastanjer, främst den vitblommande, men även andra arter/sorter drabbas tille xempel de rödblommiga.

De flesta är mest förfulande såsom kastanjebladbränna (Guignardia aesculi) och kastanjemal (Cameraria ohridella), men ”blödarsjuka” (Pseudomonas syringae pv. aesculi) kan snabbt ta död på träden.

Idag finns inga direkta rekommendationer kring hur du bäst undviker ”blödarsjukan”. Vi rekommenderar därför att ej stressa träden. Det görs genom att tillgodogöra deras behov av friska och näringsrika jordar, att sparsamt plantera nya hästkastanjer, och då endast på för arterna optimala växtplatser.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.