Sequoiadendron giganteum

Sequoiadendron giganteum, mammutträd. Naturligt påträffas mammutträden idag i Kalifornien men har tidigare funnits mer utbrett i hela Nordamerika och även i Europa. Mammutträden är växtvärldens giganter och det exemplar man idag räknar som den största är 84 m högt och har ett stamomfång på 8,2 m. För att vara ett pionjärträd som snabbt etablerar sig på nya platser finns det uppgifter som visar att de kan bli över 2500 år gamla. Detta är en stor skillnad från de vanligtvis kortlivade pionjärerna. Som ung planta är den ljuskrävande, har en snabb tillväxt och bildar en konisk växtform. Barken är rödbrun, mjuk och kan bli över 70 cm tjock för att skydda trädet mot bränder. Arten passar bäst i skyddade parkmiljöer där den får en god tillgång till näring och vatten. Mammutträden får lätt frostskador som brunbrända barr eller intorkade skott vilket minskas på en skyddad växtplats. Den är även känslig mot salt.

Vetenskapligt namn

Sequoiadendron giganteum

Svenskt namn

Mammutträd

Höjd

20-40 m

Bredd

10-15 m

Zon

I-II

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

PINUS

Tallar har djupgående rötter och luftiga, ljusgenomsläppliga kronor som gör dem idealiska till överståndare över buskar och perenner i woodlands och parker.
De trädartade formerna har i regel ett pyramidalt växtsätt i ungdomen men får som äldre oregelbundna, ofta säreget formade kronor vilket gör dem till vackra solitärer i parkmiljö. På senare tid har de även introducerats i hårdgjord miljö, som solitärer och i alléer. De mer lågväxande formerna gör sig i buskage i parker och andra offentliga anläggningar. Tallar är ljusälskande och trivs bäst i väldränerade jordar och klarar generellt torka bra.

Mjuk- och hårdtallar
För att använda tallar på rätt sätt kan tallsläktet grovt delas in i grupperna mjuk- och hårdtallar. Grupperingen har egentligen sin grund i virkesindustrin men i Sverige kan vi använda samma uppdelning baserat på utseende och användningsområde.

Hårdtallarna har 2–3 barr per barrknippe. Barren är ofta styva och läderartade. De är pionjära i sin karaktär och kräver mycket sol för att utvecklas tillfredställande. Som etablerade tål de torka, stadsmiljö, vind och värme. Hårdtallarna är i många fall lämpade för användning i gatumiljöer. Vår inhemska tall, Pinus sylvestris, med två barr per barrknippe, tillhör hårdtallarna.

Mjuktallarna har fem barr per barrknippe. Barren är oftast mjuka och böjliga, blågröna i färgen och ger trädet ett mjukt frodigt uttryck. Mjuktallarna är av mer semipionjär karaktär och kräver jämt friska jordar och svala växtplatser. De tål halvskuggiga lägen bättre än hårdtallarna men utvecklas bäst i full sol i skyddade miljöer. Mjuktallarna är i många fall mycket köldtåliga och kan med fördel användas högt upp i landet, dock främst som parkträd och i andra sammanhang där ståndortskraven uppnås.

Etablering av tall

Samtliga tallar har en något långsam etablering och kräver god etableringsskötsel.  Vi tror att detta har gjort att många undviker tallar då de generellt anses vara svåretablerade.

Vi har dock sett att företablerade tallar etablerar sig och växer lika väl som andra träd när de kommit ut på slutgiltig växtplats.

Vi vill därför rekommendera företablering i Air-Pot för att förbättra chanserna för att lyckas med din tall.

Företablering av tall bör beställas senast i mitten av mars för leverans i september.

Välj rätt tall

Som större gatuträd
Pinus nigra ssp. nigra
Pinus ponderosa
Pinus sylvestris

Som gatuträd med begränsat utrymme
Pinus heldrechii
Pinus mugo ssp. mugo
Pinus nigra ssp. nigra
’Pyramidata’
Pinus sylvestris ’Fastigiata’
Pinus sylvestris ’Watererii’

Som parkträd
Pinus cembra
Pinus nigra ssp. nigra
Pinus parviflora ’Glauca’
Pinus peuce
Pinus ponderosa
Pinus sibirica
Pinus sylvestris
Pinus x schwerinii

Som erosionsskydd
Pinus heldrechii
Pinus mugo inkl. ssp. och var.
Pinus nigra ssp. nigra
Pinus ponderosa
Pinus sylvestris

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.