Pinus heldreichii (syn. P. leucodermis)

Pinus heldreichii (syn. P. leucodermis), ormskinnstall är i ungdomen en tät och smalt pyramidal tall som med åldern utvecklar en något luftig krona, dock fortfarande samlad och pyramidal. Denna hårdtall bär en friskt grön barrskrud. Kottarna är i utvecklingen vackert violetta, en vacker kontrast till barren. Som mogna övergår kottarna till att bli ljust askgrå. Barken är även den askgrå och flagnar i tunna flagor. Planteras med fördel i full sol med rötterna i djup och väldränerad jord med pH strax över neutralt. En mycket vacker tall väl lämpad som gatuträd då den som etablerad tål både den torka och värme som staden i många fall innebär. Ger överlag ett ljusare intryck jämfört med svarttallen, som den även blir mindre än. Tål i viss utsträckning både mark- och luftsalt.

Vetenskapligt namn

Pinus heldreichii (syn. P. leucodermis)

Svenskt namn

Ormskinnstall

Höjd

15-18 m

Bredd

7-10 m

Zon

I-IV

PINUS

Tallar har djupgående rötter och luftiga, ljusgenomsläppliga kronor som gör dem idealiska till överståndare över buskar och perenner i woodlands och parker.
De trädartade formerna har i regel ett pyramidalt växtsätt i ungdomen men får som äldre oregelbundna, ofta säreget formade kronor vilket gör dem till vackra solitärer i parkmiljö. På senare tid har de även introducerats i hårdgjord miljö, som solitärer och i alléer. De mer lågväxande formerna gör sig i buskage i parker och andra offentliga anläggningar. Tallar är ljusälskande och trivs bäst i väldränerade jordar och klarar generellt torka bra.

Mjuk- och hårdtallar
För att använda tallar på rätt sätt kan tallsläktet grovt delas in i grupperna mjuk- och hårdtallar. Grupperingen har egentligen sin grund i virkesindustrin men i Sverige kan vi använda samma uppdelning baserat på utseende och användningsområde.

Hårdtallarna har 2–3 barr per barrknippe. Barren är ofta styva och läderartade. De är pionjära i sin karaktär och kräver mycket sol för att utvecklas tillfredställande. Som etablerade tål de torka, stadsmiljö, vind och värme. Hårdtallarna är i många fall lämpade för användning i gatumiljöer. Vår inhemska tall, Pinus sylvestris, med två barr per barrknippe, tillhör hårdtallarna.

Mjuktallarna har fem barr per barrknippe. Barren är oftast mjuka och böjliga, blågröna i färgen och ger trädet ett mjukt frodigt uttryck. Mjuktallarna är av mer semipionjär karaktär och kräver jämt friska jordar och svala växtplatser. De tål halvskuggiga lägen bättre än hårdtallarna men utvecklas bäst i full sol i skyddade miljöer. Mjuktallarna är i många fall mycket köldtåliga och kan med fördel användas högt upp i landet, dock främst som parkträd och i andra sammanhang där ståndortskraven uppnås.

Etablering av tall

Samtliga tallar har en något långsam etablering och kräver god etableringsskötsel.  Vi tror att detta har gjort att många undviker tallar då de generellt anses vara svåretablerade.

Vi har dock sett att företablerade tallar etablerar sig och växer lika väl som andra träd när de kommit ut på slutgiltig växtplats.

Vi vill därför rekommendera företablering i Air-Pot för att förbättra chanserna för att lyckas med din tall.

Företablering av tall bör beställas senast i mitten av mars för leverans i september.

Välj rätt tall

Som större gatuträd
Pinus nigra ssp. nigra
Pinus ponderosa
Pinus sylvestris

Som gatuträd med begränsat utrymme
Pinus heldrechii
Pinus mugo ssp. mugo
Pinus nigra ssp. nigra
’Pyramidata’
Pinus sylvestris ’Fastigiata’
Pinus sylvestris ’Watererii’

Som parkträd
Pinus cembra
Pinus nigra ssp. nigra
Pinus parviflora ’Glauca’
Pinus peuce
Pinus ponderosa
Pinus sibirica
Pinus sylvestris
Pinus x schwerinii

Som erosionsskydd
Pinus heldrechii
Pinus mugo inkl. ssp. och var.
Pinus nigra ssp. nigra
Pinus ponderosa
Pinus sylvestris

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.