Picea glauca ’Alberta Globe’

Picea glauca ’Alberta Globe’ har en extremt långsamtväxande klotform som blir tätare än någon annan barrväxt på marknaden. Spännande växt som bör placeras så att den inte försvinner bland andra växter. Lämplig för slänter, stenpartier eller som kul inslag bland marktäckande perenner.

Vetenskapligt namn

Picea glauca 'Alberta Globe'

Svenskt namn

Vitgran

Höjd

0,6-0,8 m

Bredd

0,6-0,8 m

Zon

I-IV

Stångby Plantskola är en partiplantskola som enbart säljer och leverar växter till yrkesanvändare.

PICEA

Ett stort släkte med arter och sorter som lämpar sig för en rad olika ståndorter. De flesta har låga ståndortskrav, men föredrar dock något sura, mullrika och lätta jordar, alternativt torra till lätt blöta jordar.

De har ett grunt rotsystem och det är oftast hopplöst att plantera något direkt under i de fall att de blir kala nertill.

I ungdomen kan de klara av lättare skugga men som fullvuxna vill de gärna stå i full sol. Vackra både som solitärer eller i grupper. Många är även lämpliga i trädrader eller som fond för buskage och liknande.

Skräddarsydda lösningar

Vi arbetar med innovativ produktutveckling och skräddarsydda lösningar för att möta den gröna branschens unika behov. Vi har ett brett växtsortiment av hög kvalitet. Vi är specialiserade på att producera och förädla parkträd, alléträd, solitärbuskar samt större fruktträd. Vi kvalitetssäkrar alltid växterna innan leverans för att ge dig bästa möjliga produkt.